Laboratoriefaget

Laboratoriefaget

Du kan jobbe:

På et laboratorium, enten i industrien, ved sykehus, universiteter og høyskoler, eller i offentlige eller halvoffentlige bedrifter.

En faglaborant må kunne arbeide planmessig og selvstendig.

Du trenger også å være nøyaktig og tålmodig og kunne samarbeide med andre fagfolk og brukere av laboratoriets resultater.

Laboratoriefaget kan deles inn i følgende tre områder: materialprøving, biokjemi/mikro- og molekylærbiologi og kjemisk analyse.

Med fagbrev som faglaborant:

Sentrale arbeidsområder er rutinemessige analyser, metode- og produktutvikling, tolking og rapportering av analyseresultater, prøvetaking i produksjonen eller andre steder utenfor laboratoriet, bruk og vedlikehold av instrumenter og utstyr, redegjørelse for aktuelle kjemiske prosesser og utføre.

Les mer om faget her

Veien til fagbrev:

Teknologi- og industrifag
Vg1
Vg2
Kjemiprosess- og laboratoriefaget
Opplæring i bedrift/læretid
Vg3