Kjemiprosess

Kjemiprosess

Du kan jobbe:

I kjemisk prosessindustri.

Denne favner en rekke bransjeområder som kjemisk og petrokjemisk industri, kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, produksjon av sildeolje, olje og gass offshore.

Du kan ogå få jobb i metallurgisk industri, for eksempel i et smelteverk, ovnshus eller støperi.

En fagoperatør i kjemisk prosessindustri skal kunne arbeide planmessig, nøyaktig og grundig, selvstendig og i samarbeid med andre.

Det stilles store krav til sosial kompetanse og kommunikasjonsevner. Du må kunne nytte sansene (lukte, lytte, se, føle) for å oppfatte uønskede situasjoner.

Det forventes evne til å løse akutte problemer raskt og effektivt.

Med fagbrev som kjemiprosess:

Sentrale arbeidsområder er sikker start, stopp og drift av produksjonsenheter og prosesser i henhold til instrukser og prosedyrer, arbeid med kjemikalier av forskjellige faregrader og aggregattilstander, ekstremt lave og høye temperaturer og trykk samt utstyr med store dimensjoner, arbeid med ovner med ekstremt høye temperaturer, bruk av tekniske flytskjemaer, overvåking og feilsøking av prosessutstyr og prosesser, klargjøring av prosessutstyr for vedlikehold og gjennomføring av forebyggende vedlikehold

Veien til fagbrev:

TIF
Vg1
Vg2
Kjemiprosess
Arbeid - Lærling i bedrift
2 år