Du er ønsket...

Utviklingen innen Teknologien i Norge går i et rasende tempo noe som gjør at vi trenger ungdom med kompetanse på flere områder. Med fagbrev som utgangspunkt vil du ha store mulighet for videreutdanning og en karriere innen bransjen. Automatisering og effektivisering gjør at dagens fagarbeider innen teknologifagene står ovenfor mange utfordringer og en framtidsrettet karriere.

Innen teknologifagene er du sikret jobb!

-

Yrker

-

Bedrifter



Ledige læreplasser

– Jeg hadde lyst til å komme meg ut i arbeidslivet og ta utdanning der.

Lærling Platearbeider
Adrian Bechmann (18)

– Som lærling lærer jeg på en annerledes og bedre måte enn om jeg bare hadde sittet på skolebenken.

Lærling Kjemi og prosess
Sander Meek (18)