Industrioppmåling

Industrioppmåling

Du kan jobbe:

Industrioppmåling er som det ligger i ordet – oppmåling relatert til industri.

Det kan være innen olje- og gassindustri, mekanisk industri, prosess industri, kraftverk osv.

Det kan være store eller små prosjekter med varierende varighet.

En Industrioppmåler må kunne arbeide nøyaktig og selvstendig.

Du må også ha praktisk og teknisk forståelse, og kunne samarbeide med andre i bedriften.

Med fagbrev som industrioppmåler:

Sentrale arbeidsoppgaver er kontrollere og verifisere posisjon og dimensjon av moduler, understell, konstruksjoner, strukturer og andre sammenstillinger innen industrien onshore og offshore, industrisoppmåleren kontrollerer og hjelper andre fagarbeidere med oppmåling av deres arbeid, for å sikre at det er bygget etter krav og spesifikasjoner fra kunden, Ivareta høe krav til helse, miljø og sikkerhet, nøyaktighet og dokumentasjon, utvikle praktiske evner og faglig innsikt i teknikker, metoder og arbeid med måleverktøy, og i 3D-programmer og totalstasjoner i samsvar med gjeldene prosedyrer og kvalitetssystemer.

Veien til fagbrev:

TIF X
Vg1
Vg2
Industriteknologi
Arbeid - Lærling i bedrift
2 år