Kulde- og varmepumpeteknikk

Kulde- og varmepumpeteknikk

Du kan jobbe:

I bedrifter som driver med kuldemontering og vedlikehold av kuldetekniske installasjoner.

Du må kunne abeide planmessig og sevstendig i samarbeid med andre.

Du bør være nøyaktig, ha godt håndlag og interesse for teknologi.

Arbeidsoppgavene for en kulde- og varmepumpemontør er montering, oppstart og innregulering, ettersyn og vedlikehold av kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg med tilhørende røropplegg, elektriske og automatiserte styringssystemer.

Med fagbrev som kulde- og varmepumpetekniker:

Arbeidet foregår bl.a. på disse områdene næringsmiddelindustrien – kjøl og frys i matvareproduksjon, oppbevaring og lagring, kommersielle kjøle- og frysedisker og klimaanlegg i butikker og kjøpesentre, maritime kjøle- og fryseanlegg, herunder cruiseskip med klimaanlegg, kjøle- og fryserom for institusjonshelsetjenesten, hotellnæringen og catering, mobile kjøleanlegg (for bil, tog, skip og fly), kjøleanlegg for store datasentre.

Veien til fagbrev:

Elektro- eller teknologifag
Vg1
Vg2
Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk
Arbeid - Lærling i bedrift
2 år