Produksjonsteknikk

Produksjonsteknikk

Veien til fagbrev:

TIP
Vg1
Vg2
Industriteknologi
Arbeid - Lærling i bedrift
2 år

Med fagbrev som produksjonsteknikker:

Sentrale arbeidsoppgaver styring, herunder kontroll og justering av produksjonen,utføring, i form av tilrettelegging, start og stopp, omlegging, reparasjon og vedlikehold, feilsøking og feilretting i maskinutrustning og styringssystemer.

Du kan jobbe:

En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess.

Kan få jobb i små og mellomstore industribedrifter.

Du bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig.

Du bør kunne arbeide selvstendig og sammen med andre.

Interesse for ny teknologi er også viktig.

Ledig lærlingplass?

Godkjendte lærebedrifter: