Produksjonsteknikk

Produksjonsteknikk

Veien til fagbrev:

TIF
Vg1
Vg2
Industriteknologi
Arbeid - Lærling i bedrift
2 år

Med fagbrev som produksjonsteknikker:

Sentrale arbeidsoppgaver styring, herunder kontroll og justering av produksjonen,utføring, i form av tilrettelegging, start og stopp, omlegging, reparasjon og vedlikehold, feilsøking og feilretting i maskinutrustning og styringssystemer.

Du kan jobbe:

En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess.

Kan få jobb i små og mellomstore industribedrifter.

Du bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig.

Du bør kunne arbeide selvstendig og sammen med andre.

Interesse for ny teknologi er også viktig.