Produksjonsteknikk

Produksjonsteknikk

Vanlige arbeidsoppgaver for en fagoperatør i produksjonsteknikk:

  • planlegge arbeid og klargjøre utstyr
  • styre og justere produksjonen
  • tilrettelegge, legge om, starte og stoppe produksjonen
  • feilsøke og feilrette maskinutrustning og styringssystemer
  • reparasjon og vedlikehold
  • bruke tegninger og annen dokumentasjon i kvalitetssikring
  • ivareta helse, miljø og sikkerhet
  • beregne materialforbruk
  • velge material, metode og måleutstyr basert på ordre

En fagoperatør i produksjonsteknikk framstiller produkter og styrer prosessene fra råmateriale til sluttprodukt i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter.

Produksjonsteknikk brukes når maskiner framstiller produktene. Systemene har både mekaniske, elektroniske og digitale funksjoner. I dette yrket kan du også jobbe med roboter og automatisering.

Veien til fagbrev:

Teknologi- og industrifag (TIF)
Vg1
Vg2
Industriteknologi
Arbeid - Lærling i bedrift
2 år