Automatiker

Automatiker

Veien til fagbrev:

Elektro X fra TIF
Vg1
Vg2
Automatisering
Autotomatiseringsfaget
Vg3
1,5 år
Arbeid - Lærling i bedrift

Med fagbrev som automatiker:

Automatikeren skal kunne utføre installering, reperasjon,vedlikehold og feilsøking selvstendig i industrielle og andre automatiserte lavspenningsanlegg, kalibrere måleutstyr og signalomformere, og sette opp nødvendig kalibreringsbevis, reparere, skifte ut, justere og kontrollere alt materiell som inngår i automatiserte anlegg, herunder maskinell bearbeiding og sammenføyning, montere og bygge om i automatiserte prosesser eller elektromekaniske systemer, gjøre nødvendige forandringer på styre- og fordelingssystemer og dokumentere dette, sette i drift og funksjonsteste for eksempel automatiserte prosesser, roboter, maskiner og anlegg, optimalisere arbeidsprosessen og se muligheten for forbedringer i prosesstyringen

Du kan jobbe:

I prosessindustri, mekanisk industri og i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessystemer og maskiner.

Faget er tverrfaglig, og det er derfor viktig at du har god helhetsforståelse for prosesser og automatiseringssystemer. Bedriftene vil ha behov for medarbeidere som forstår sammen fra idé til ferdig produkt. Det er også viktig at du kan forstå og ta hensyn til brukernes behov.

Automatiseringsfaget omfatter drift, vedlikehold og montasje av automatiserte systemer. Dette er systemer som benyttes i kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer.