NDT-kontrollør

NDT-kontrollør

Veien til fagbrev:

TIF X
Vg1
Vg2
Industriteknologi
Arbeid - Lærling i bedrift
2 år

Med fagbrev som NDT-kontrollør:

Sentrale arbeidsoppgaver er innhenting og bruk av regelverk, tekniske tegninger, standarder og kravspesifikasjoner, vurdering av risiko knyttet til HMS, planlegging og tilrettelegging av kontroller, mengde-, tids-, strøm-, hastighets- og avstandsberegninger i forhold til kontrolloppgaven, bruk av geometriske toleranser og gjennomføring av trigonometriske beregninger, kalibrering og justering av måleutstyr, målinger ved hjelp av manuelt måleverktøy og digitalt måleutstyr, kontroll ved visuell inspeksjon, radiografi- eller ultralydkontroll, penetrant-, magnetpulver- og virvelstrømprøving og lekkasjetesting, registrering og vurdering av måleresultatet og drøfting av tiltak med oppdragsgiver, verifikasjon og dokumentasjon av at produkter er i samsvar med standarder, spesifikasjoner og akseptkriterier.

Du kan jobbe:

Der hvor materialer og komponenter blir framstilt, enten i produksjon eller i forbindelse med drift og vedlikehold av ulike typer anlegg.

NDT er en forkortelse for «Non Destructive Testing» (ikke-ødeleggende testmetoder) og brukes for å verifisere at produktet er i henhold til tekniske tegninger, standarder og spesifikasjoner.

En NDT-kontrollør må kunne arbeide nøyaktig, planmessig og selvstendig.

Du må også kunne samarbeide med andre i bedriften og kommunisere med kunder.