Logistikkoperatør

Logistikkoperatør

Du kan jobbe:

I transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet.

En logistikkoperatør må kunne arbeide effektivt, planmessig, nøyaktig og rasjonelt, selvstendig og i samarbeid med andre.

Du må kunne yte service overfor kunder.

Med fagbrev som logistikkoperatør:

Sentrale arbeidsområder er service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk, ordrebehandling, lagerhold og emballering, klargjøring for forsendelser, sikring av gods, vektbegrensning og vektfordeling ved transport, effektiv og sikker forflytting av gods og varer, håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling, bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling, bruk og vedlikehold av teknisk utstyr.

Veien til fagbrev:

Service og samferdsel X fra TIF
Vg1
Vg2
Transport og logistikk
Arbeid - Lærling i bedrift
2 år