Logistikkoperatør

Logistikkoperatør

Vanlige arbeidsoppgaver for en logistikkoperatør:

  • mottak, sortering, interntransport og utlevering av varer og gods
  • lasting og lossing med tekniske hjelpemiddel
  • bruk av elektroniske verktøy for registrering av varer og gods
  • kundebehandling
  • planlegge vareflyt og lagring
  • elektronisk dokumentbehandling og tollbehandling
  • vedlikehold og bruk av teknisk utstyr
  • spedisjon (sending eller mottak av varer og gods) og transportplanlegging
  • bruk av manuelt og automatisk utstyr til produksjon og interntransport

En logistikkoperatør arbeider med transport av materialer, varer, gods eller passasjerer. Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods eller passasjerer er vanlige oppgaver.

Veien til fagbrev:

Teknologi- og industrifag (TIF)
Vg1
Vg2
Transport og logistikk
Arbeid - Lærling i bedrift
2 år