Verktøymaker

Verktøymaker

Vanlige arbeidsoppgaver for en verktøymaker kan være:

  • utføre varmebehandling av materialer
  • bruke forskjellige teknikker for å herde materialer
  • bruke manuelle verktøy for å bearbeide materialer
  • programmere og bruke CNC-programmer og maskiner
  • montere og demontere produksjonsverktøy
  • feilsøke og vedlikeholde produksjonsverktøy

 

En verktøymaker produserer verktøy til stanse- og spesialverktøy til industrien for plast og metallproduksjon. Arbeidet foregår både for hånd og maskinelt. Maskinene skjærer, presser og bøyer metall i spesielle former.

Verktøymakeren jobber også med verktøy for snitting, forming og sammenpassing.

Arbeidsoppgavene kan variere fra arbeidssted til arbeidssted, og fra bransje til bransje. Dette avhenger mye av produksjonsform, maskinutrustning, arbeidsfordeling og organisasjonsform.

Veien til fagbrev:

Teknologi- og industrifag (TIF)
Vg1
Vg2
Industriteknologi
Arbeid - Lærling i bedrift
2 år