Motormekaniker

Motormekaniker

Du kan jobbe:

I virksomheter som reparere og vedlikeholder mobile og stasjonære forbrenningsmotorer og drivverk – for eksempler på båter, verft og verksteder for motorreddskaper.

En motormekaniker må kunne arbeide planmessig, effektivt og nøyaktig, selvstendig og i samarbeid med andre.

Du bør ha godt håndlag og være fingerferdig.

Motormekanikeren må ofte forholde seg direkte til kunder, og du bør være serviceinnstilt og omgjengelig.

Med fagbrev som motormekaniker:

Sentrale arbeidsområder er montering, vedlikehold og reparasjon av pneumatiske og hydrauliske anlegg i båter, montering, vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg i mobile og stasjonære forbrenningsmotorer og drivverk, valg av materialer og tilpassing av detaljer for motorer og maskininstallasjoner med aktuelle maskiner, utstyr og verktøy, bruk av tilgjengelig datateknologi, betjening av kunderegister.

Veien til fagbrev:

TIF X
Vg1
Vg2
Industriteknologi X
Arbeid - Lærling i bedrift
2 år