Kran- og løfteoperasjon

Kran- og løfteoperasjon

Du kan jobbe:

Innen indutrivirksomhet som bygg og anlegg, offshore, transport og sjøfart.

Du må kunne arbeide selvstendig og ha evne til å takle nye utfordringer på en rask og god måte.

Det kreves også samarbeidsevner og stor grad av kreativitet for å finne løsninger på uforutsette problemer.

Du må ha positive holdninger til sikkerhetsarbeid.

For å bli godkjent må du tilfredsstille de medisinske kravene som til enhver tid settes av Oljedirektoratet eller Direktoratet for arbeidstilsynet.

Med fagbrev som kran- og løfteoperasjon:

Produkter som ikke kan løftes manuelt blir håndtert av en krantype.

Av arbeidsoppgaver kan nevnes betjening av ulike typer løfteinnretninger- og utstyr, kontroll og vedlikehold av løfteinnretninger.

Veien til fagbrev:

TIF
Vg1
Vg2
Industriteknologi
Arbeid - Lærling i bedrift
2 år