Fjernstyrte undervannsoperasjoner

Fjernstyrte undervannsoperasjoner

Vanlige arbeidsoppgaver for FU-operatør:

  • FU-operatørens hovedoppgave er å operere FU-farkosten.
  • I offshore petroleumsvirksomhet er FU med både i lete-, utbyggings-, drifts- og stengningsfasen til et oljefelt.
  • Å vedlikeholde, reparere, installere, kontrollere og justere elektroniske, elektriske og hydrauliske styre- og reguleringssystemer.

FU-faget omfatter aktiviteter under vann, som bergings- og redningsoppdrag, dykkerassistanse, inspeksjon av plattformer, rørledninger og kobling av produksjonssystemer og prosessanlegg. Faget karakteriseres ved at operasjonene under vann blir fjernstyrt fra kontrollstasjoner på overflaten.

Veien til fagbrev:

Teknologi- og industrifag (TIF) X
Vg1
Vg2
Automatisering
Arbeid - Lærling i bedrift
2,5 år