Fjernstyrte undervannsoperasjoner

Fjernstyrte undervannsoperasjoner

Veien til fagbrev:

TIF X
Vg1
Vg2
Automatisering
Arbeid - Lærling i bedrift
2,5 år

Med fagbrev som fjernstyrte undervannsoperasjoner:

FU-faget omfatter følgende generelle hovedaktiviteter under vann, oppkobling av undervannsproduksjonssystemer og undervannsprosessanlegg, oppkobling av flytende produksjonsinnretninger, assistanse ved beskyttelse av rørledninger, ved boreoperasjoner, ved installasjon av stigerør, ved legging av rør og kabler og ved plassering av produksjonsenheter under vann, bergings- og redningsoppdrag, dykkerassistanse, inspeksjon av plattformer, rørledninger og undervannskonstruksjoner, nedgraving av rørledninger og kabler, operasjon, reparasjon og vedlikehold av satellittbrønner og prosessanlegg på havbunnen.

Du kan jobbe:

I tilknyting til offshore petroleumsvirksomhet, både på norsk og utenlandsk sokkel, og er med både i lete-, utbyggings-, drifts- og stengningsfaen til et oljefelt.

Du må ha kontinuerlig fokus på sikkerhet og forbedring av arbidsmiljøet. Arbeidet krever at du kan samarbeide og er nøyaktig. Det er også viktig med kreativitet for å finne løsninger på uforutsette problemer.

Fjernstyrte undervannsoperasjoner (FU) omfatter en rekke arbeidsområder med fjernstyrte undervannsfarkoster og fjernstyrte undervannsverktøy. FU-operatørens hovedoppgave er å operere FU-farkosten, men arbeidsoppgavene består i tillegg av å vedlikeholde, feilsøke, reparere, skifte ut, installere, kontrollere og justere elektroniske, elektriske og hydrauliske styre- og reguleringssystemer. Faget karakteriseres ved at operasjonene under vann blir fjernstyrt fra kontrollstasjoner på overflaten.