Platearbeider

Platearbeider

Du kan jobbe:

Blant annet innen kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsindustri og treforedling.

En platearbeider må kunne arbeide nøyaktig, effektivt, rasjonelt og planmessig, både selvstendig og i samarbeid med andre.

Du bør ha teknisk innsikt, sosial kompetanse og godt håndlag.

Med fagbrev som platearbeider:

Sentrale arbeidsområder er detaljforming av tykke og tynne plater, rør og profiler, sammensetting av delene til større komponenter og konstruksjoner, håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding, bruk av alle typer platebearbeidingsmaskiner, utføring av arbeidsprosesser etter angitt metode, vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr.

Veien til fagbrev:

TIF
Vg1
Vg2
Industriteknologi
Arbeid - Lærling i bedrift
2 år