Industrimekaniker

Industrimekaniker

Veien til fagbrev:

TIF
Vg1
Vg2
Industriteknologi
Arbeid - Lærling i bedrift
2 år

Med fagbrev som industrimekaniker:

Sentrale arbeidsområder i industrimekanikerfaget er forståelse og tolking av tegninger, spesielt sammenstillingstegninger, bruk av alle typer håndverktøy ved montering og demontering av maskinelementer, bruk av oppvarming og nedkjøling ved montering og demontering av maskinelementer, bruk av verktøymaskiner for produksjon og tilpassing av maskinelementer, utføring reparasjonssveising, foreta elektriske fra- og tilkoblinger ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid etter gjeldende forskrifter for slikt arbeid.

Du kan jobbe:

Innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

En industrimekaniker må kunne arbeide selvstendig, men også i samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag og være nøyaktig

Industrimekanikeren driver med tilvirkning av maskindeler.