Grafisk produksjonsteknikk

Grafisk produksjonsteknikk

Veien til fagbrev:

TIF
Vg1
Vg2
Industriteknologi
Arbeid - Lærling i bedrift
2 år

Med fagbrev som grafisk produksjonsteknikker:

Trykkerifaget består av reproduksjon av tekst og bilder oftest på papir, i store opplag med bruk av trykkmaskiner. Det kan dreie seg om aviser, tidsskrifter, bøker, magasiner, plakater, cd-cover og brosjyrer. Sentrale arbeidsoppgaver er betjening av utstyr for framstilling av trykkplater, betjening av ulike trykkpresser for å mangfoldiggjøre trykksaker etter gjeldende kvalitetskrav, vedlikehold, justering, kalibrering og feilsøking på maskiner og styringssystemer.

Du kan jobbe:

I et lite eller stort trykkeri. Trykkfaget er et grafisk produksjonsfag og skal bidra med kompetanse innen trykkprosesser, farger og materialer.

Faget skal bidra til formidling av informasjon, kunnskap, nyheter, underholdning, kultur og reklame. Videre skal faget bidra til å ivareta miljøet gjennom resirkulering og reduksjon av utslipp.

Du må ha godt fargesyn og blikk for detaljer. Du bør videre ha sikker vurderingsevne for å gi kundene ønskede produkt og praktisk håndlag for å betjene avansert produksjonsutstyr. Evne til samarbeid med andre faggrupper som fotograf, grafiker og illustratør.