Grafisk produksjonsteknikk

Grafisk produksjonsteknikk

Vanlige arbeidsoppgaver for en fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk:

  • planlegging av produksjonen, blant annet beregning av materialer, opplag og tidsbruk
  • valg av materialer og farger
  • blande trykkfarger og vurdere fargegjengivelse på ulike trykkematerialer
  • trykke og ferdiggjøre ulike grafiske produksjonsoppdrag
  • styre og overvåke produksjonsprosessen
  • kommunikasjon med kunder og leverandører
  • utfylling og kontroll av bestillinger, ordre og rapporter
  • drift og vedlikehold av maskiner
  • pakking og distribusjon

En fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk jobber oftest i trykkeri. Planlegging av produksjon og fremstilling, trykking og kommunikasjon med kunder er noe av det en operatør arbeider med. Betjening av utstyr, vedlikehold, justering, kalibrering og feilsøking er også en del av jobben.

Veien til fagbrev:

TIF
Vg1
Vg2
Industriteknologi
Arbeid - Lærling i bedrift
2 år