Låsesmed

Låsesmed

Du kan jobbe:

Ved verksteder eller i egen virksomhet.

Du bør ha praktisk sans, godt håndlag og tillitvekkende atferd.

Utøvelse av faget krever plettfri vandel.

Med fagbrev som låsesmed:

Sentrale arbeidområder er montering og reparasjon av låser, beslag, dørlukkere og andre låsinnordninger, fremstilling av forskjellige typer nøkler, beslaglister og låsesystemer, installasjon, idriftsetting og service på adgangskontroll- og porttelefonanlegg, integrering av adgangskontrollsystemer med alarm og ITV, oppsetting av pc/server, nettverk og programvare relatert til låsesmedfaget.

Veien til fagbrev:

TIF X
Vg1
3år
Arbeid - Lærling i bedrift