Sveisefaget

Sveisefaget

Du kan jobbe:

Innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

En sveiser må kunne arbeide svært nøyaktig, planmessig, rasjonelt og effektivt, både selvstendig og i samarbeid med andre.

Du bør ha praktisk håndlag og gode fagkunnskaper.

Faget vil ofte kreve utdanning og sertifisering med diplom eller sertifikat i samsvar med internasjonale standarder og krav.

Med fagbrev som sveiser:

Hovedoppgaven i faget er å sammenføye metalliske materialer ved hjelp av forskjellige smelteprosesser. Sentrale arbeidsområder er arbeid etter arbeidsinstruksjoner, tegninger og WPS (sveiseprosedyrer), håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding, utføring av sveiseprosesser etter angitt metode, vedlikehold og feilsøking på sveiseutstyr.

Veien til fagbrev:

TIF
Vg1
Vg2
Industriteknologi
Arbeid - Lærling i bedrift
2 år