Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS

Adresse: Vesterveien 43, KRISTIANSAND S
Telefon: 91857087
Kontaktperson: Morten Brekke Olsen
E-post: morten.brekke.olsen@bilfinger.com