FELLESKJØPET AGRI SA avd. Vestnes

Adresse: Skorgeneset 31, VESTNES
Telefon: 40404291
Kontaktperson: Tone Astrid Bjerkevoll
E-post: tone.bjerkevoll@felleskjopet.no