Glencore Nikkelverk AS

Adresse: Postboks 604. , KRISTIANSAND S
Telefon: 95852121
Kontaktperson: Geir Skjelbred Mjåland
E-post: geir.mjaland@glencore.no