Inntre Kjelstad Trelast AS avd Støren

Adresse: Bruekra 1, STØREN
Telefon: 91646081
Kontaktperson: Håvard Kjesbu
E-post: havard.kjesbu@kjeldstad.no