Namdal Kornsilo og Mølle AS

Adresse: Kornsilovegen 33, OVERHALLA
Telefon: 97521183
Kontaktperson: Inge Olav Rosendal
E-post: inge.olav.rosendal@felleskjopet.no