Namdal Rensefisk AS

Adresse: Stolavika, FLATANGER
Telefon: 91513721
Kontaktperson: Geir Tore Olsen
E-post: geir.tore@namdalrensefisk.no