Normilk AS

Adresse: Sjøgata 4, LEVANGER
Telefon: 91365917
Kontaktperson: Bjørn Tore Kvitvang
E-post: bjorn.tore.kvitvang@normilk.no