Sørlandet Sykehus HF, Avdeling for patologi

Adresse: Serviceboks 416. Serviceboks 416, Kristiansand S
Telefon: 97626586
Kontaktperson: Hilde Bjørnestøl Hansen
E-post: hilde.hansen@sshf.no