Statkraft Energi AS, Hitra Vindpark

Adresse: Postboks 171, HITRA
Telefon: 48164423
Kontaktperson: Frode Vitsø
E-post: frode.vitso@statkraft.com