Vela AS

Adresse: Dronning Margretesvei 12, Stathelle
Telefon: 91562437
Kontaktperson: Kai Mo
E-post: kai.mo@vela.no